Бази даних

Вивчаємо бази даних разом!

Header
shape

Рівень стандарту

Вивчення баз даних на рівні стандарту можна провадити за програмою вибіркового модуля "Бази даних" курсу інформатики для 10-11 класу Міністерства освіти і науки України.

Blog

Дані та інформація в технологічному світі

Урок 1

Blog

Поняття бази даних та системи керування базами даних

Урок 2

Blog

Моделі подання даних. Реляційні бази даних

Урок 3

Blog

Проєктування на концептуальному рівні

Урок 4

Blog

Поняття зв’язку. Модель «сутність — зв’язок»

Урок 5

Blog

Класифікація зв’язків

Урок 6

Blog

Принципи побудови концептуальної моделі предметної області

Урок 7

Blog

Побудова ER-діаграми предметної області

Урок 8. Практична робота №1

Blog

Microsoft Access як приклад реляційної системи керування базами даних

Урок 9

Blog

Сутності та їх атрибути в реляційних базах даних

Урок 10

Blog

Подання зв’язків множинностей один до багатьох та багато до багатьох

Урок 11

Blog

Подання зв’язків множинності один до одного та обов’язкових зв’язків

Урок 12

Blog

Засоби підтримки цілісності даних

Урок 13

Blog

Реалізація семантичної моделі в середовищі Microsoft Access

Урок 14. Практична робота №2

Blog

Використання додаткових засобів підтримки цілісності

Урок 15. Практична робота №3

Blog

Інструменти імпорту та експорту даних в Microsoft Access

Урок 16. Практична робота №4

Blog

Поняття запиту. Класифікація запитів

Урок 17

Blog

Структура запиту на вибірку

Урок 18

Blog

Використання обчислюваних полів в запитах. Впорядкування записів

Урок 19

Blog

Написання простих запитів мовою SQL

Урок 20. Практична робота №5

Blog

Вибірка записів

Урок 21

Blog

Складені умовні вирази. Поняття шаблону та оператор LIKE

Урок 22

Blog

Написання запитів з відбором мовою SQL

Урок 23. Практична робота №6

Blog

Операція внутрішнього об’єднання. Багатотабличні запити

Урок 24

Blog

Написання багатотабличних запитів мовою SQL

Урок 25. Практична робота №7

Blog

Запити з групуванням. Агрегатні функції

Урок 26

Blog

Написання запитів з групуванням мовою SQL

Урок 27. Практична робота №8

Blog

Прибирання дублікатів в запитах. Обмеження розміру результату

Урок 28

Blog

Основи роботи з підзапитами

Урок 29

Blog

Написання запитів підвищеної складності мовою SQL

Урок 30. Практична робота №9

Blog

Запити на маніпуляцію даними

Урок 31

Blog

Написання запитів на маніпуляцію даними мовою SQL

Урок 32. Практична робота №10

Blog

Створення інтерфейсу для введення даних

Урок 33

Blog

Побудова форм за допомогою автоматизованих засобів

Урок 34. Практична робота №11

Про авторів

Коротко про авторів навчальних матеріалів

Author
Григорій Гогерчак
аспірант КНУ імені Тараса Шевченка

Автор навчальних посібників та програм вивчення баз даних, автор завдань олімпіад з інформаційних технологій, автор ідеї Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій